כך עושים ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא מיועד להבטיח אתכם, ואת הבנק, מפני מקרים קיצוניים שעלולים לקרות לכם או למבנה במהלך תקופת המשכנתא.

 

כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח משכנתא

למה בכלל צריך ביטוח משכנתא? בואו נחשוב על זה רגע. כשאתם לוקחים משכנתא, הבנק נותן לכם הלוואה בסכום מאוד גבוה, כדי שתוכלו לקנות דירה שאין באפשרותכם לשלם עליה מהונכם העצמי, ופורס את החזרי ההלוואה על פני שנים, ולעיתים על פני עשרות שנים.

ברוב המקרים הכל יהיה בסדר. אתם תשלמו את החזרי המשכנתא במועדם, ובתום התקופה הבית יהיה בבעלותכם. אך מה אם לא?

הרבה דברים יכולים לקרות בתקופה של עשרות שנים ולשבש את התכניות. נזקי מזג אוויר ואירועים כמו שריפות והצפות עלולים להזיק למבנה ולפגוע בערכו, ובמקרים קיצוניים אף להשאיר אתכם עם חוב לבנק אך ללא נכס. גרוע מכך, פטירה של הלווה, חלילה וחס, עלולה להטיל על כתפי בני המשפחה את תשלום יתרת המשכנתא. ביטוח משכנתא מיועד להגן עליכם ועל הבנק בדיוק במקרים כאלה.

איך עובד ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא מורכב משני סוגי ביטוחים: ביטוח חיים ללווים וביטוח מבנה לנכס, כאשר לכל אחד מהביטוחים מאפיינים משלו.

את הביטוחים אפשר לרכוש בחברות ביטוח שונות, וכן בסוכנות דיסקונט משכנתאות לבית סוכנות לביטוח (2005) בע"מ, שבבעלות הבנק.

לפני שבוחרים, כדאי לערוך סקר שוק מקיף בין חברות הביטוח, להתמקח ולהוזיל את עלויות הביטוח. אך גם במהלך תקופת המשכנתא אפשר לעבור בין חברות ביטוח, רק לא לשכוח לעדכן את הבנק בפוליסה החדשה ולוודא שהיא מאושרת. 

לראש העמוד

 

ביטוח מבנה למשכנתא

מה זה ביטוח מבנה למשכנתא?

ביטוח מבנה למשכנתא מבטח את המבנה מפני נזקים שעלולים לגרום לירידה בערכו כתוצאה מאירועים ופגעי טבע כמו שריפה, רעידת אדמה, נזקי מזג אוויר או נזקי צנרת.

על פי תנאי הפוליסה שהבנק דורש, חברת הביטוח תסייע לכם במימון שיפוץ המבנה, ובמקרים קיצוניים אף בכינונו מחדש. 

במה הוא שונה מביטוח מבנה אחר?

ביטוח המבנה שהבנקים דורשים לצורך המשכנתא הוא ביטוח מבנה בסיסי. חברות הביטוח יכולות להרחיב את תנאי הפוליסה אך לא לגרוע מהם.

כך, למשל, ביטוח המבנה למשכנתא שהבנק דורש לא כולל כיסוי לנזק שנגרם לתכולה או לצד ג'. אפשר להרחיב את פוליסת ביטוח המבנה גם לכיסוי התכולה וצד ג', או לעשות ביטוחים אלה בנפרד.      

איך נקבע הסכום אותו ביטוח המבנה מכסה?

סכום הביטוח נקבע בהתאם למסלול שתבחרו. באופן כללי, חברות הביטוח מציעות שני מסלולים לביטוח מבנה למשכנתא:

במסלול הראשון נקבע סכום הביטוח לפי "שווי כינון". כלומר, במסלול זה מבטחים את הנכס עד הסכום שיעלה לבנות אותו מחדש. שווי הכינון נקבע על ידי חברת הביטוח, בדרך כלל לפי עלות הבנייה למטר (שווי מטר X שטח), וכולל את עלות הבניה בניכוי ערך הקרקע.

במסלול השני, הנקרא "יתרת הלוואה משוערכת בלתי מסולקת", מפחיתים מסכום ההלוואה את ערך הקרקע, ועל היתרה מוסיפים 20% (בהתאם למנגנון שקבע בנק ישראל). במסלול זה סכום הפרמיה מינימאלי, אך במקרים רבים הסכום המבוטח נמוך בהרבה מהעלות שתידרש במקרה של כינון מחודש של הנכס, ותצטרכו לממן בעצמכם את ההפרש.

לדוגמה, נניח שקניתם נכס ב-1.5 מיליון שקלים עם משכנתא של 1 מיליון, וערך הקרקע מוערך ב-900 אלף. אם תבחרו במסלול "שווי כינון" סכום הביטוח יחושב לפי עלות ההקמה מחדש ועשוי להגיע למאות אלפי שקלים, ואילו במסלול "יתרת הלוואה משוערכת בלתי מסולקת" הוא יוגבל ל-120 אלף שקלים בלבד.   

ועוד כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח מבנה למשכנתא...

 • את ביטוח המבנה למשכנתא אפשר לרכוש בכל חברת ביטוח, וכן בסוכנות הביטוח שבבעלות הבנק. היתרון ברכישת ביטוח באמצעות סוכנות הבנק הוא שהפרמיה מחושבת בהתאם ליתרה העדכנית של ההלוואה ולא על סמך הערכה מראש.
 • גובה הפרמיה נקבע בתהליך חיתום, שבמהלכו תישאלו שאלות על הנכס. חשוב להשיב על השאלות בכנות, כדי שאם משהו יקרה לא תהיה בעיה לפצות אתכם.
 • סכום הפרמיה נתון למיקוח.
 • הפעלת ביטוח המבנה הנדרש למשכנתא תמיד כרוכה בהשתתפות עצמית. גובה ההשתתפות העצמית שונה מחברה לחברה ונתון למיקוח.
 • בפוליסה הדרושה למשכנתא הבנק מוגדר כ"מוטב בלתי חוזר". כלומר, לפי תנאי הפוליסה הפיצוי ישולם לבנק ולא למי שרכש את הביטוח, והתשלום לרוכש הביטוח יתבצע רק בהסכמת הבנק.
 • לפני שרכשתם ביטוח, חשוב לקרוא את תנאי הפוליסה ולוודא שכל הפרטים בה תואמים לפרטים שדיווחתם, ושהם כוללים את התוספות שביקשתם, כל מגבלה או החרגה.
 • אפשר לבטל את פוליסת ביטוח המבנה בכל עת, ללא קנס, ולעבור לחברת ביטוח אחרת. רק חשוב לעדכן את הבנק ולקבל את אישורו לפוליסה החדשה.
 • בביטוח מבנה אין אפשרות לקבל פיצוי כפול בשל כפל ביטוחי. זאת אומרת, שאם בטעות יש לכם כמה פוליסות לביטוח אותו מבנה, במקרה של נזק תוכלו לדרוש פיצוי מפוליסה אחת בלבד.

לראש העמוד

 

ביטוח חיים למשכנתא

מה זה ביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח חיים למשכנתא נקרא בשפה המקצועית "ביטוח ריסק". הוא מבטיח לכם כי במקרה של, חס וחלילה, פטירה של הלווה במהלך תקופת המשכנתא, חברת הביטוח תשלם לבנק את יתרת המשכנתא והיא לא תיפול על כתפי המשפחה.

מה ההבדל בין ביטוח חיים למשכנתא לביטוח חיים אחר?

לצורך המשכנתא נדרש ביטוח חיים המיועד למקרי פטירה. לא נדרש שהוא יכסה מקרים של תאונות ואירועי בריאות שגורמים לאובדן כושר עבודה או אבטלה ממושכת, אשר עלולים לפגוע ביכולת של הלווים לעמוד בהחזרים. יחד עם זאת, בשוק קיימים ביטוחים אשר מבטיחים גם מקרים של אובדן הכנסה זמנית ואפשר לרכוש אותם בנוסף לביטוח מפני פטירה.

איך נקבע הסכום שביטוח החיים למשכנתא מכסה?

באופן כללי, אתם יכולים לבחור מבין שני מסלולים של ביטוח חיים למשכנתא:

המסלול הראשון מכסה את סכום המשכנתא המקורי.
לדוגמה, אם אדם לקח משכנתא של 1 מיליון שקלים ונפטר לאחר ששילם 40% מהסכום, חברת הביטוח תשלם לבנק את הסכום שנותר לו לשלם, ואילו את הסכום המשלים ל-1 מיליון שקלים (צמוד למדד) תעביר ליורשים.

המסלול השני מכסה את היתרה שנותרה ללווה לשלם.
כלומר, אם, כמו בדוגמה, לוקח המשכנתא נפטר לאחר ששילם 40% מהמשכנתא, חברת הביטוח תכסה רק את יתרת המשכנתא שנותר לו לשלם ותעביר אותה לבנק. במסלול זה הפרמיה מחושבת בהתאם ליתרת ההלוואה, כפי שהיא מופיעה בלוח הסילוקין שבפוליסה. 

 ועוד כמה דברים שחשוב לדעת על ביטוח חיים למשכנתא...

 • את ביטוח החיים למשכנתא אפשר לרכוש בכל חברת ביטוח, וכן בסוכנות הביטוח  שבבעלות הבנק.
 • תנאי הביטוח נקבעים בהתאם להצהרת בריאות שתידרשו למסור. חשוב שתדייקו בפרטים, שתצרפו את כל האישורים הנדרשים וכמובן תוודאו שלא קיימים סעיפים שניתנים לפירושים שונים.
 • סכום הפרמיה נתון למיקוח.
 • הפעלת ביטוח החיים הנדרש למשכנתא לא כרוכה בהשתתפות עצמית.
 • בפוליסת ביטוח החיים למשכנתא הבנק מוגדר כמוטב בלתי חוזר. כלומר, לפי תנאי הפוליסה הפיצוי ישולם לבנק ולא למי שרכש את הביטוח. התשלום לרוכש הביטוח יתבצע רק בהסכמת הבנק.
 • לאחר שרכשתם ביטוח, חשוב לקרוא את הפוליסה ולוודא שכל הפרטים בה תואמים את הפרטים שדיווחתם, כל מגבלה או החרגה.
 • אפשר לבטל את פוליסת ביטוח החיים בכל עת, ללא קנס, ולעבור לחברת ביטוח אחרת. רק חשוב לעדכן את הבנק ולקבל את אישורו לפוליסה החדשה.
 • בניגוד לביטוח מבנה, בביטוח חיים אפשר שיהיה כפל ביטוחי. המשמעות היא שאם יש ללווה כמה פוליסות לביטוח חיים, במקרה הצורך אפשר יהיה לתבוע פיצוי מכולן.
 • בביטוח חיים אין תקופת אכשרה והכיסוי חל מיום הביטוח הראשון, למעט במקרי התאבדות בהם תקופת האכשרה היא שנה.

לראש העמוד

 

ביטוח משכנתא בבנק

במסגרת סקר השוק שאתם עושים לבחירת ביטוח המשכנתא שלכם, תמיד כדאי לבדוק גם מה מציעה סוכנות הביטוח שבבעלות הבנק, שכן יחסים קרובים בין הבנק וסוכנות הביטוח יכולים להקנות לא מעט יתרונות.

האם ביטוח משכנתא בבנק יקר יותר?

לאו דווקא. גובה הפרמיה נקבע לפי נתוני המבוטח ו/או העסקה, בדיוק כמו בכל חברת ביטוח אחרת.

קצת על סוכנות הביטוח שבבעלות בנק דיסקונט

דיסקונט משכנתאות לבית סוכנות לביטוח (2005) בע"מ הינה בבעלות מלאה של בנק דיסקונט, ומציעה פוליסות ביטוח מבנה וביטוח חיים הנדרשות על ידי הבנק לצורך המשכנתא. את הביטוח אפשר לרכוש בפניה טלפונית לסוכנות.

הנה כמה מהיתרונות שמציעה סוכנות דיסקונט משכנתאות לבית סוכנות לביטוח (2005) בע"מ:

יתרונות ברכישת ביטוח מבנה

 • התשלום עבור הביטוח יחל רק עם קבלת המשכנתא.
 • בדירה חדשה מקבלן אין צורך בביטוח מבנה עד תום הבניה, והלווים מתחילים לשלם עבור הביטוח רק במועד קבלת החזקה בנכס (אפשר להצהיר מראש על המועד הצפוי לכניסה לנכס).
 • הביטוח כולל מענה לנזקי צנרת 24 שעות ביממה.

יתרונות ברכישת ביטוח חיים

 • יתרת ההלוואה מדווחת לחברת הביטוח מדי חודש, כך שהפרמיה מתעדכנת בהתאם, בעוד שבחברה חיצונית לא מבוצע עדכון או שמבוצע בתדירות נמוכה.  
 • הביטוח כולל כיסוי לפיגורים ותשלומים נלווים שהצטברו עד תום תקופת המשכנתא המקורית.
 • הלווים מתחילים לשלם עבור הביטוח מיום קבלת המשכנתא ולא מיום רכישת הביטוח.
 • אם יש צורך בבדיקה רפואית לפני תחילת הביטוח, רופא יגיע אליכם הביתה ללא תשלום.

לקריאת אמנת השירות לחצו כאן 

להצטרפות לביטוח ולבירורים

טלפון: 3364*

שעות הפעילות:

ימים א', ג', ד' 08:30 - 19:00
ימים ב', ה' 08:30 - 21:00
ימי ו' וערבי חג 08:30 - 13:30

אירע נזק למבנה הנכס, למי פונים?

בנזקי צנרת יש לפנות למוקד אמינות שחר,
בטלפון: 1700-70-71-71

בכל נזק אחר יש לפנות לסוכנות הפניקס חברה לביטוח,
בטלפון: 1700-50-50-73

רוצים לבטל את הפוליסה?

באילו מקרים ניתן לבטל את הפוליסה?

1. ביטוח נכס או חיים כאשר יתרת המשכנתא נמוכה מ-30,000 שקלים

2. ביטוח נכס - היתרה לביטוח נמוכה מ- 30,000 שקלים (לא יתרת המשכנתא עצמה).

שילחו הודעה בכתב על ביטול פוליסה באמצעות הדואר האלקטרוני: mashkantadiscount@dbank.co.il

לראש העמוד

שאלות נפוצות על ביטוח משכנתא

לא בטוחים באיזו חברה עשיתם ביטוח?

פנו למוקד הפניות בטלפון: 2009*

איך מחדשים פוליסה?

אם תוקף פוליסת הביטוח שרכשתם בחברת ביטוח עומד לפוג, ורכשתם פוליסה חדשה לתקופה נוספת, יש לשלוח את הפוליסה החדשה לבנק ולקבל אישור שהיא תקינה.אפשר לשלוח את הפוליסה המחודשת באמצעות הדואר האלקטרוני: polisa.m@dbank.co.il

נתוני פוליסה תקינה יעודכנו בבנק בתוך כשבועיים לאחר קבלתה והסרות השעבוד של הפוליסה הנוכחית תשלח לכתובת הדואגר המעודכנת.

איך מחליפים פוליסה?

אפשר לבטל את פוליסת ביטוח המשכנתא, החיים או המבנה, בכל עת, ללא קנס, ולעבור לחברת ביטוח אחרת. לאחר המעבר, יש לעדכן את הבנק בפוליסה החדשה ולקבל אישור שהיא תקינה.

את הפוליסה החדשה אפשר לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני: polisa.m@dbank.co.il

נתוני פוליסה תקינה יעודכנו בבנק בתוך כשבועיים לאחר קבלתה והסרת השעבוד של הפוליסה הנוכחית תשלח לכתובת הדואר המעודכנת.

לפרטים נוספים אפשר לפנות למוקד משכנתאות של דיסקונט:

טלפונים: 2009*, 03-9439008
או 1-700-702-222

שעות פעילות מוקד משכנתאות:

א' - ה' 19:00-08:00
ו' 13:00-08:00

לפרטים נוספים על מוקד משכנתאות של דיסקונט >

לראש העמוד

 

הבהרות משפטיות
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • המידע האמור הינו מידע כללי ואינו מחליף ייעוץ אישי ופרטני.
 • המידע האמור עשוי להשתנות בהתאם לשינויים ברגולציה ובמדיניות הבנק.
 • המידע האמור אינו מהווה המלצה לרכישת ביטוח משכנתא בכל חברת ביטוח שהיא, לרבות דיסקונט משכנתאות לבית סוכנות לביטוח (2005) בע"מ.
 • חלק מהקישורים בעמוד מובילים לאתרים חיצוניים שאינם באחריות הבנק.

 

לראש העמוד

אנחנו כאן בשבילכם
אנחנו כאן בשבילכם

אנחנו כאן בשבילכם

אולי יעניין אתכם גם...

עוד כמה נושאים שחשוב להכיר לפני שלוקחים משכנתא:

לראש העמוד

עכשיו כשאתם כמעט מומחים למשכנתא :)

מוכנים להתחיל?