מה קורה כשאתם יכולים לפרוע את המשכנתא לפני הזמן? ממה מורכבת עמלת פירעון מוקדם ואיך כדאי לבצע פירעון מוקדם של המשכנתא?

 

להיפרד מהמשכנתא:
איך מבצעים פירעון מוקדם?

לקחתם משכנתא לתקופה ארוכה, קיבלתם תכנית החזרים המפורטת בלוח סילוקין וקניתם את הבית שאתם רוצים. הזמן חלף, הכל זרם לפי התכנית ופתאום נפל לידיכם סכום כסף גדול. אולי קיבלתם ירושה, אולי השתחררו כספי חיסכון, אולי זוכיתם בהחזר מס אימתני. תהא הסיבה אשר תהא, יש בידיכם את הכסף לפרוע את המשכנתא או חלקה.

מתי אפשר לבצע פירעון מוקדם?

פירעון מוקדם של המשכנתא אפשר לבצע בתנאי שסכום הפירעון המוקדם הוא לפחות 10% מהסכום המקורי של ההלוואה או שהוא בגובה 10% מיתרת ההלוואה (כולל הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפירעון בפועל), לפי הגבוה מביניהם.  

לדוגמה, אם הגיע לידכם סכום של 100 אלף שקלים ויש לכם משכנתא עם שתי הלוואות במסלולי משכנתא שונים, שבכל אחת יתרת חוב של 400 אלף שקלים, אתם יכולים לפרוע 50 אלף שקלים מכל אחת מההלוואות, כי בכל אחת מהן עולה סכום הפירעון על 10% מהיתרה לסילוק.

פירעון של חלק מהמשכנתא נקרא "פירעון מוקדם חלקי". אפשר לבחור לבצע אותו באחת משתי דרכים:

 • קיצור תקופה – גובה ההחזר החודשי נותר כפי שהיה אך יתרת התקופה לתשלום מתקצרת.
 • הקטנת החזר חודשי – יתרת התקופה לתשלום נותרת כשהייתה אך גובה ההחזר החודשי נמוך יותר.

אם לא תבקשו אחרת, תקופת ההלוואה תקוצר, כך שגובה ההחזר החודשי ישאר כפי שהיה. לדוגמה, אם הייתה לכם הלוואה ל- 20 שנה עם החזר של 1,500 ₪ בחודש וביצעתם פירעון חלקי שלה, תקופת ההלוואה תקוצר, נניח, ל- 10 שנים, וההחזר החודשי ימשיך להיות 1,500 לחודש. רק שימו לב, שעמלת הפירעון המוקדם כוללת עמלת היוון גם בשל קיצור התקופה.

מה זו עמלת היוון? על כך בהמשך.

אך לפני שאתם מחליטים לבצע פירעון מוקדם חשוב שתבדקו אם הוא כרוך בעמלת פירעון מוקדם, ואם כן – מה גובהה. 

למה בכלל צריך לשלם עמלה על פירעון מוקדם?

אינטואיטיבית, זה נשמע מוזר. הרי אתם בסך הכל פורעים חוב במקום לגרור אותו במשך שנים, למה צריך לשלם על כך "קנס"?

נתחיל בכך שלא תמיד פירעון מוקדם כרוך בעמלה. במקרים שכן, העמלה באה, בין היתר, לפצות את הבנק על עלויות שנגרמות לו עקב הפירעון המוקדם. אותן עלויות, אשר תלויות במשתנים שונים, מרכיבות את העמלה המכונה בשם הכולל "עמלת פירעון מוקדם". 

ממה מורכבת עמלת פירעון מוקדם?

עמלת פירעון מוקדם מורכבת מחיבור של מספר עמלות שונות, שלכל אחת תנאים משלה. אם תכירו את התנאים ותפעלו בהתאם, לא את כולן תצטרכו לשלם:

עמלה תפעולית

עמלה תפעולית היא עמלה בנקאית "רגילה", שמפורטת בתעריפון העמלות של הבנק. נכון להיום עומדת העמלה התפעולית על סך של 60 ₪ עבור כל הלוואה שנפרעת טרם המועד.

מתי לא צריך לשלם עמלה תפעולית? פירעון מוקדם של הלוואות במסלולי משכנתא לזכאים פטור מעמלה תפעולית על פירעון מוקדם, כחלק מההטבה שהמדינה מעניקה בתנאי המשכנתא לזכאים.

עמלה על אי-הודעה מוקדמת

אם לא הודעתם לבנק לפחות 10 ימים מראש על כוונתכם לבצע פירעון מוקדם, תידרשו לשלם עמלת אי-הודעה מוקדמת בגובה 0.1% מהסכום הנפרע. לדוגמה, אם החלטתם לפרוע 300,000 אלף שקל מסכום הלוואה במסלול משכנתא מבלי להודיע לבנק מראש, תידרשו לשלם על כך 300 שקלים עמלה.

מתי לא צריך לשלם עמלת היעדר הודעה מוקדמת? אם תודיעו לבנק לפחות 10 ימים מראש על כוונתכם לבצע פירעון מוקדם תוכלו להימנע מעמלת אי-הודעה מוקדמת.

כמה אותיות קטנות על הודעה מוקדמת:

 • האפשרות לבצע פירעון מוקדם נכנסת לתוקף בתוך 10 ימים מהיום שהודעתכם על כוונתכם לבצע פירעון מוקדם התקבלה בבנק, ונשארת בתוקף למשך 35 יום נוספים.
 • אין צורך בהודעה מוקדמת במקרה של פירעון מוקדם עקב פטירה של אחד הלווים.
 • אין צורך בהודעה מוקדמת אם הפירעון המוקדם מתבצע במסגרת מיחזור משכנתא שאתם מבצעים בבנק (מיחזור פנימי).

איך מוסרים הודעה מוקדמת על פירעון מוקדם של המשכנתא?

הודעה מוקדמת על פירעון מוקדם של משכנתא יש למסור בכתב. בבנק דיסקונט ניתן למסור הודעה מוקדמת במספר דרכים:

 • בסניף
 • באמצעות הדואר לכתובת סמטת בית השואבה 16, תל אביב 65814
 • בפקס מס' 076-8890646
 • באמצעות הדואר האלקטרוני SILUK.MASHKANTA@DBANK.CO.IL

עמלת הפרשי היוון

עמלה זו נקראת עמלת היוון בגין הפרשי ריבית, והיא נועדה, באופן כללי, לפצות את הבנק עבור ההפרש בין הריבית שהתחייבתם לה במשכנתא ובין ריבית בנק ישראל במועד הפירעון.

החישוב של עמלת ההיוון די מורכב, ומבוצע בהתאם להוראות בנק ישראל. 

להסבר מפורט ניתן לעיין בדפי הסבר בנושא עמלת פירעון מוקדם 

מתי לא צריך לשלם עמלת היוון? אם במועד הפירעון המוקדם הריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל גבוהה מהריבית במשכנתא לא תידרשו לשלם עמלת היוון.

כמה דברים שחשוב לדעת על עמלת היוון:

 • פירעון מוקדם של הלוואה במסלול ריבית פריים ניתן לבצע במועד עדכון הריבית ללא תשלום עמלת היוון, כחלק מתנאי המסלול.  
 • פירעון מוקדם של הלוואה במסלול משכנתא לזכאים לא כרוך בעמלת היוון, למרות שהוא בריבית קבועה. זאת, כחלק מההטבה שהמדינה מעניקה בתנאי המשכנתא לזכאים.
 • פירעון מוקדם של הלוואה במסלול ריבית משתנה כל 5 שנים, המבוצע במועד עדכון הריבית, לא כרוך בעמלת היוון, כי הוגדר מראש כתחנת יציאה.
 • גובה עמלת ההיוון מושפע מ"הוותק" שלכם במשכנתא באופן הבא.

כמה יעלה לכם פירעון מוקדם? בידקו במחשבון לחישוב עמלת פירעון מוקדם באתר בנק ישראל 

עמלת מדד ממוצע

עמלת מדד ממוצע נגבית רק אם יש לכם בתמהיל המשכנתא הלוואות צמודות מדד, ורק אם הפירעון מתבצע בין ה-1 ל-15 בחודש. היא מיועדת לפצות את הבנק על מחצית משיעור המדד החודשי שלא שולם בחודש בו ביצעתם את הפירעון המוקדם, ומחושבת כך: המדד הממוצע של 12 החודשים האחרונים לחלק לשניים.

מתי לא צריך לשלם עמלת מדד ממוצע? אם תפרעו את המשכנתא בין ה-16 בחודש לסוף החודש לא תחויבו בעמלה זו, מפני שב-15 לחודש תחויבו בגין המדד של חודש הפירעון.

כלומר, בבחירת מועד הפירעון אתם למעשה בוחרים איזה מדד תשלמו:

אם אתם צופים שהחל מה-16 בחודש המדד יעלה, כדאי לכם לבצע את הפירעון לפני ה-15 וכך לשלם מחצית מהמדד של חודש הפירעון ומחצית מהמדד הממוצע של 12 החודשים האחרונים.

מנגד, אם אתם מעריכים שהחל מה-16 בחודש המדד יהיה נמוך מהמדד של לפני ה-15 כדאי לכם להמתין עם ההחזר עד ה- 16 לחודש. (עם זאת, כדאי לקחת בחשבון שהמתנה עשויה להיות כרוכה בשינוי הריבית הממוצעת להלוואת לדיור שמפרסם בנק ישראל בכל חודש, אשר עלולה להשפיע על גובה עמלת ההיוון). 

עמלה על הפרשי שער

עמלת הפרשי שער רלוונטית רק אם יש לכם במשכנתא מסלולים במט"ח או מסלולים צמודי מט"ח, והיא נועדה לפצות את הבנק על ההפרש בשערי המט"ח, אם יהיו, בין שער מטבע החוץ ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער שיחול 2 ימי עסקים מאוחר יותר.

מתי לא צריך לשלם עמלת הפרשי מט"ח? אם תודיעו לבנק, בכתב, לפחות 2 ימי עסקים מראש על הכוונה לבצע פירעון מוקדם במסלול זה לא תחויבו בעמלה זו.

ומה אחרי הפירעון המוקדם?

כשהעמלה שולמה והמשכנתא נפרעה במלואה הבנק מסיר את השיעבוד הרשום על הנכס. במקרה של פירעון חלקי מתעדכנת היתרה או תקופת ההלוואה החדשה.

חשוב שתדעו, שפירעון חלקי מאפשר לכם להפחית את סכום ביטוח החיים למשכנתא.
איך עושים את זה? פשוט מגישים בקשה לחברת הביטוח עם אישור מהבנק על הקטנת סכום הביטוח לסכום הנדרש. (רק אל תשכחו לוודא מול חברת הביטוח שסכום הביטוח אכן הוקטן).

אז מה למדנו?

פירעון מוקדם של המשכנתא יכול להיות משתלם אם מתכננים אותו מראש, ומוטב כבר במועד לקיחת המשכנתא. כך, אם אתם מעריכים שבזמן מסוים במהלך חיי המשכנתא תוכלו לפרוע את המשכנתא או חלק משמעותי ממנה כדאי שתבחרו מסלולי משכנתא שיאפשרו לכם גמישות בסביבות אותה תקופה.

 

רוצים לבצע פירעון מוקדם מלא או חלקי?
הורידו טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם 

 

הבהרות משפטיות
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • כל שינוי שיתבצע במהלך חיי המשכנתא, כפוף לאישור הבנק.
 • חישוב עמלת הפירעון המוקדם יבוצע בהתאם לדין ולהוראות בנק ישראל ובהתאם לסוג ההלוואה.
 • המידע האמור הינו מידע כללי ואינו מחליף ייעוץ אישי ופרטני.
 • המידע האמור עשוי להשתנות בהתאם לשינויים ברגולציה ובמדיניות הבנק המשתנה מעת לעת.
 • מידע נוסף אפשר למצוא ב-צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואות לדיור), התשס"ב - 2002.
 • חלק מהקישורים בעמוד מובילים לאתרים חיצוניים שאינם באחריות הבנק.